Quý IV/2020, Tập đoàn Lộc Trời báo lãi 163,7 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (mã chứng khoán: LTG - UPCoM) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2020 với doanh thu đạt 3.534 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 163,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 77,5% và 278,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong kỳ, lợi nhuận tăng 278,9% chủ yếu do lợi nhuận gộp tăng thêm 329,3 tỷ đồng lên 710,7 tỷ đồng. Mặc dù vậy, doanh nghiệp không thuyết minh cơ cấu doanh thu trong quý IV/2020 để nhà đầu tư được biết lĩnh vực nào đóng góp đà tăng.

Luỹ kế năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 7.505,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 368,9 tỷ đồng, lần lượt bằng 90,3% và 110,1% thực hiện trong năm 2019.

Được biết, trong năm 2020, Lộc Trời đặt kế hoạch doanh thu 7.352 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 360 tỷ đồng. Như vậy, năm 2020 doanh nghiệp đã vượt 2,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Chuyên đề