Quý II/2020, Sonadezi báo lãi tăng 87,5%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính quý II/2020, Tổng công ty CP Phát triển khu công nghiệp (Sonadezi, UPCoM: SNZ) ghi nhận doanh thu đạt 1.195,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 411,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 15,7% và 87,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Sonadezi cho biết, kết quả kinh doanh tích cực trong quý II/2020 do hiệu quả kinh doanh khu công nghiệp, nhà và hạ tầng tại đơn vị thành viên làm cho lợi nhuận tăng so với cùng kỳ. Ngoài ra, hoạt động đầu tư tài chính cũng tăng so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, Tổng công ty ghi nhận doanh thu 2.273 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 681,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 13,2% và 71,3% so với 6 tháng đầu năm 2019.

Năm 2020, Tổng công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu là 4.583,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 914,9 tỷ đồng; dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 10%. Như vậy, sau nửa đầu năm, Sonadezi hoàn thành được 74,5% kế hoạch lợi nhuận năm 2020.

Mặc dù kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh trong nửa đầu năm 2020, song dòng tiền hoạt động kinh doanh chính chỉ ghi nhận dương 786,8 tỷ đồng, giảm 45,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Tại thời điểm 30/6/2020, tổng tài sản của Sonadezi tăng 2,8% lên 18.816,7 tỷ đồng.

Chuyên đề