Quý II/2020, Bóng đèn phích nước Rạng Đông báo lãi tăng 42%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông công bố báo cáo tài chính quý II/2020 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng. 

Cụ thể, doanh thu tăng 17% so với quý II/2019 lên 929 tỷ đồng. Kết thúc quý II, Công ty báo lãi 63 tỷ đồng, tăng 42%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng tương ứng, đạt 5.470 đồng/CP.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.036 tỷ đồng, tăng 13%; lợi nhuận trước thuế 79,5 tỷ đồng, tăng hơn 39% so với cùng kỳ 2019.

Năm 2020, Công ty đưa ra 2 phương án cho kế hoạch kinh doanh. Đối với phương án thứ nhất, Công ty dự kiến đạt 3.400 tỷ đồng doanh thu và 200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Phương án thứ 2 kém khả quan hơn với doanh thu 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng.

Như vậy, Công ty hoàn thành 40% kế hoạch lợi nhuận theo phương án 1 và 79,5% theo phương án 2.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư