#Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
RAL chốt trả cổ tức đợt 2/2021, tỷ lệ 25%

RAL chốt trả cổ tức đợt 2/2021, tỷ lệ 25%

(BĐT) - Ngày 1/6 tới, Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã chứng khoán: RAL) sẽ chốt danh sách trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, tỷ lệ 25%. Thời gian thanh toán vào ngày 10/6.
RAL tiếp tục tạm ứng cổ tức 25% bằng tiền

RAL tiếp tục tạm ứng cổ tức 25% bằng tiền

(BĐT) - Ngày 14/4 tới, Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã chứng khoán: RAL) sẽ chốt quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2020.
RAL chuẩn bị phát hành ESOP tỷ lệ 5%

RAL chuẩn bị phát hành ESOP tỷ lệ 5%

(BĐT) - Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã chứng khoán: RAL) thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
Năm 2020, RAL báo lãi tăng 168,5%

Năm 2020, RAL báo lãi tăng 168,5%

(BĐT) - Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã chứng khoán: RAL) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2020 với doanh thu đạt 1.862,8 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 128,4 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 35,9 tỷ đồng.
Bóng đèn Phích nước Rạng Đông chốt chi cổ tức tỷ lệ 30%

Bóng đèn Phích nước Rạng Đông chốt chi cổ tức tỷ lệ 30%

(BĐT) - Ngày 6/4 tới sẽ là ngày giao dịch không hưởng quyền nhằm chốt danh sách cổ đông CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Mã CK: RAL) nhận cổ tức tiền mặt đợt 2/2017 với tỷ lệ 30%, tương đương 3.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện là ngày 27/4.
Ảnh Internet

RAL đạt 36,7 tỷ đồng lợi nhuận trong quý I

Theo CTCP Bóng đèn phích nước Rạng Đông (RAL), doanh thu quý I/2016 của Công ty đạt 885,2 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận trước thuế đạt 36,7 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm 2015. 

Kết nối đầu tư