RAL báo lãi 189,4 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã chứng khoán: RAL) mới công bố Báo cáo tài chính quý II và lũy kế 2 quý đầu năm 2021.

Theo đó, trong quý II, doanh thu thuần của Công ty tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.143,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 27% từ 62,9 tỷ đồng lên gần 80 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.675,5 tỷ đồng, tăng 31%; lợi nhuận trước thuế đạt 240,2 tỷ đồng, tăng 37%. Sau khi khấu trừ thuế, lãi ròng của Công ty đạt 189,4 tỷ đồng.

Năm 2021, RAL đặt mục tiêu doanh thu đạt 4.500 tỷ đồng, giảm 9% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận trước thuế giảm 47%, còn 225 tỷ đồng. So với kế hoạch năm, Công ty đã hoàn thành 59,5% chỉ tiêu doanh thu và vượt 6,8% chỉ tiêu lợi nhuận.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư