Quý III/2020, RAL đạt 70 tỷ đồng lợi nhuận

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã chứng khoán: RAL) công bố Báo cáo tài chính quý III/2020 với kết quả kinh doanh khả quan.

Cụ thể, trong quý III/2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.024 tỷ đồng, tăng 14%; lợi nhuận sau thuế đạt 70 tỷ đồng, tăng 8% so với quý III/2019.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Công ty đạt 3.060 tỷ đồng doanh thu và 208 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 13% và 29% so với cùng kỳ năm 2019.

Năm 2020, Công ty đưa ra hai phương án kinh doanh. Trong đó, đối với phương án thứ nhất, Công ty lên kế hoạch đạt doanh thu 3.400 tỷ đồng, và lãi trước thuế đạt 200 tỷ đồng, lần lượt giảm 20% và tăng 23% so với thực hiện 2019.

Đối với phương án hai, Công ty đặt mục tiêu 3.000 tỷ đồng doanh thu, 100 tỷ đồng lãi trước thuế; giảm lần lượt 30% và 38% so với năm 2019.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư