(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố Dự thảo Nghị định về đầu tư ra nước ngoài (ĐTRNN), hướng dẫn Luật Đầu tư 2020 và thay thế Nghị định số 83/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về ĐTRNN để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi. Một trong những nội dung mới được sửa đổi, bổ sung là quy định về trách nhiệm của một số bộ, ngành và cơ quan theo hướng tập trung vào công tác quản lý chuyên môn của các cơ quan.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Mục tiêu của việc sửa đổi, bổ sung này là nhằm khắc phục quy định nhiệm vụ quản lý nhà nước dàn trải ở nhiều bộ, ngành, địa phương, trong khi một số cơ quan không có công cụ quản lý hoặc nhiệm vụ quản lý cụ thể.

Theo đó, Dự thảo Nghị định bỏ nội dung quy định trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động ĐTRNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các tỉnh, thành phố.

Đồng thời, quy định rõ các nội dung Ngân hàng Nhà nước có ý kiến đối với hồ sơ ĐTRNN như: vốn đã chuyển ra nước ngoài, vốn vay trong dự án (nếu có) nhằm quản lý vĩ mô về ngoại hối. Bộ Tài chính có trách nhiệm theo dõi tình hình lợi nhuận gắn với nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của dự án ĐTRNN.