• Quý I, đầu tư ra nước ngoài tăng 11,6 lần cùng kỳ năm 2020

  01/04/2021 08:00

  (BĐT) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong quý I, cả nước có 14 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài với tổng giá trị đạt 140,2 triệu USD, 6 lượt dự án điều chỉnh vốn với tổng giá trị tăng thêm là 431,9 triệu USD. Tính chung, tổng vốn đầu tư ra nước ngoài đạt 572,1 triệu USD, tăng 11,6 lần so với cùng kỳ năm 2020.
 • Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài 21,4 tỷ USD

  25/02/2021 08:00

  (BĐT) - Theo Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 2 tháng đầu năm 2021, có 5 dự án đầu tư ra nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới với tổng vốn đầu tư 21,64 triệu USD, giảm 28,6% so với cùng kỳ 2020.
 • 10 tháng, doanh nghiệp Việt đầu tư ra nước ngoài hơn 478 triệu USD

  28/10/2020 08:00

  (BĐT) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 10 tháng năm 2020, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt 478,26 triệu USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, 107 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới với tổng vốn đăng ký gần 314,5 triệu USD (tăng 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái); 28 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn tăng thêm là 163,8 triệu USD (tăng 63,8% so với cùng kỳ năm 2019).
 • 9 tháng năm 2020, đầu tư ra nước ngoài đạt 432,12 triệu USD

  29/09/2020 09:43

  (BĐT) -  Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 9 tháng năm 2020, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài (ĐTRNN) đăng ký mới và điều chỉnh đạt 432,12 triệu USD, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2019.
 • Quy định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư ra nước ngoài

  25/09/2020 08:00

  (BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố Dự thảo Nghị định về đầu tư ra nước ngoài (ĐTRNN), hướng dẫn Luật Đầu tư 2020 và thay thế Nghị định số 83/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về ĐTRNN để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi. Một trong những nội dung mới được sửa đổi, bổ sung là quy định về trách nhiệm của một số bộ, ngành và cơ quan theo hướng tập trung vào công tác quản lý chuyên môn của các cơ quan.
 • Kỳ vọng gia tăng đầu tư ra nước ngoài

  22/05/2018 10:00

  (BĐT) - Sau gần 30 năm, hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam ngày càng đa dạng, thể hiện rõ nét qua thị trường, ngành đầu tư, quy mô, hình thức đầu tư và doanh nghiệp (DN) tham gia đầu tư. Với nhiều lợi ích, hoạt động này đang được kỳ vọng sẽ bùng nổ trong thời gian tới.
 • Đổi mới cơ chế quản lý đầu tư ra nước ngoài

  04/12/2017 10:00

  (BĐT) - Sau gần 3 năm triển khai Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành, quy định việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài và quản lý hoạt động của dự án đã bộc lộ một số bất cập trong thực tiễn. 

chuyên đề

Kết nối đầu tư