Quy định mới về xây dựng trạm thu phí

(BĐT) - Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, Dự thảo Thông tư quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu phí sử dụng đường bộ đang được gấp rút hoàn thiện. 

Theo đó, trạm thu phí được xây dựng, nâng cấp, cải tạo phải tuân theo tiêu chuẩn hiện hành và thiết kế mẫu do Bộ GTVT ban hành. Đối với trường hợp áp dụng tiêu chuẩn của nước ngoài thì công nghệ thu phí phải được chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu và phù hợp với công nghệ chung của các trạm thu phí đang áp dụng và được Bộ GTVT chấp thuận.

Dự thảo Thông tư quy định, trạm thu phí phải áp dụng công nghệ thu phí một dừng, thu phí điện tử không dừng sử dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến theo tiêu chuẩn hiện hành và quy định của Bộ GTVT. Việc xây dựng hệ thống thiết bị kiểm soát tải trọng xe, hệ thống giám sát và đảm bảo trật tự an toàn giao thông phải tuân thủ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.      

Chuyên đề