Quốc hội thảo luận về Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sáng 20/6, Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 7, dự kiến thảo luận tại Hội trường về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.
Tờ trình Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 đề xuất 7 nhóm giải pháp trọng tâm, là tiền đề xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai cụ thể. Ảnh: Lê Tiên
Tờ trình Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 đề xuất 7 nhóm giải pháp trọng tâm, là tiền đề xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai cụ thể. Ảnh: Lê Tiên

Trước đó, Tờ trình của Chính phủ về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 34 đưa ra một số quan điểm mang tính chiến lược, cốt lõi cho phát triển Thủ đô, như: khơi dậy khát vọng phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xanh, thông minh, ngang tầm với thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới; phát triển Thủ đô phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, với quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng; phát triển Thủ đô gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tuần hoàn và nguồn nhân lực chất lượng cao...

Tờ trình Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 đề xuất 7 nhóm giải pháp trọng tâm thực hiện Quy hoạch, là tiền để xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai cụ thể. Trong đó có nhóm giải pháp về huy động và sử dụng nguồn lực; phát triển nguồn nhân lực; bảo vệ môi trường...

Chuyên đề