(BĐT) - Để giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021, UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Chỉ thị yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố, thị xã và các chủ đầu tư đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh phải kiên quyết thực hiện việc điều chuyển vốn đối với công trình, dự án có tỷ lệ giải ngân thấp so với kế hoạch vốn được giao năm 2021 để bổ sung cho công trình, dự án có tiến độ giải ngân tốt theo đúng quy định tại các thời điểm 30/6/2021, 30/9/2021 và 15/11/2021. Các chủ đầu tư có công trình, dự án bị điều chuyển vốn dẫn đến thi công dở dang nhưng hết niên độ bố trí vốn phải tự chịu trách nhiệm tìm kiếm nguồn vốn để bố trí thực hiện hoàn thành công trình, đưa vào sử dụng.

Trường hợp đến ngày 31/12/2021, các đơn vị, địa phương không giải ngân hết nguồn vốn đã được bố trí trong kế hoạch đầu tư công 2021, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định...