Quảng Trị đấu giá 53 lô đất khu dân cư, tái định cư

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt và Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đông Hà đang phối hợp tổ chức bán đấu giá hàng loạt lô đất tại các khu dân cư, tái định cư trên địa bàn TP. Đông Hà.

Cụ thể, 53 lô đất đấu giá bao gồm: 16 lô đất Khu dân cư đường Lý Thường Kiệt (đoạn Nguyễn Du đến Trần Bình Trọng), phường Đông Lễ; 17 lô đất Khu dân cư Vĩnh Phước, phường Đông Lương; 3 lô đất Khu dân cư đường Cồn Cỏ (giai đoạn 2), Phường 2; 3 lô đất Khu dân cư đường Đặng Dung (giai đoạn 3), Phường 2; 3 lô đất Khu dân cư hai bên đường Phạm Hồng Thái, phường Đông Lương; 1 lô đất Khu dân cư đường Thanh Niên (giai đoạn 2), phường Đông Giang; 8 lô đất Khu tái định cư Bắc Sông Hiếu, phường Đông Thanh; 2 lô đất Khu dân cư phía Tây đường Khóa Bảo, Phường 3.

Giá khởi điểm đấu giá các lô đất từ 1,543 - 3,547 tỷ đồng/lô. Tổng giá khởi điểm các lô đất đấu giá là 115,7 tỷ đồng.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo phương thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên. Thời gian bán và tiếp nhận Hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 6 - 19/10/2022. Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá thuộc đối tượng Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất được tham gia đấu giá.

Buổi công bố giá đã trả dự kiến vào ngày 22/10/2022 tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư