(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt thông báo bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng 46 lô đất ở tại Khu dân cư Mũi Lò Vôi, xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Theo thông báo đấu giá, quyền sử dụng 46 lô đất ở tại Khu dân cư Mũi Lò Vôi có tổng diện tích 11.744 m2. Các lô đất bán đấu giá có diện tích dao động từ 180 - 528 m2/lô đất; giá khởi điểm từ 1,36 - 3 tỷ đồng/lô đất. Tổng giá khởi điểm của các lô đất đấu giá là 93,11 tỷ đồng

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 3 - 16/12/2021. Đối tượng tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá được xác định theo giá khởi điểm của các lô đất đấu giá. Theo đó, lô đất có giá khởi điểm từ 1 tỷ đồng đến dưới 2 tỷ đồng thì tiền đặt trước là 150 triệu đồng/hồ sơ/lô đất. Tương tự với lô đất có giá khởi điểm từ 2 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng là 200 triệu đồng/hồ sơ/lô đất; lô đất có giá từ 3 tỷ đồng đến dưới 4 tỷ đồng là 300 triệu đồng/hồ sơ/lô đất.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp. Thời gian công bố giá là ngày 19/12/2021 tại Hội trường UBND huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.