(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 4 dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng chi phí thực hiện là 96 tỷ đồng.

Cả 4 dự án này đều do Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hoành Bồ (tỉnh Quảng Ninh) làm bên mời thầu, đều có địa điểm thực hiện tại huyện Hoành Bồ; Cụ thể là các dự án: Khu thương mại và dịch vụ tổng hợp tại xã Vũ Oai (tổng mức đầu tư 16 tỷ đồng); Cửa hàng xăng dầu tại xã Thống Nhất (tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng); Cửa hàng xăng dầu tại thôn An Biên, xã Lê Lợi (tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng); Khu trồng cây xanh, dịch vụ tổng hợp tại xã Thống Nhất (tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng).

Theo đó, trong quý I/2018 sẽ đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ cho 4 dự án nêu trên. Thời gian thực hiện hợp đồng của 4 dự án đều trong năm 2018.