(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt Đề xuất Dự án Đường trung tâm thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh theo hình thức PPP (hợp đồng BT) do Công ty cổ phần Nghệ thuật ánh sáng và hình ảnh Hoàng Gia lập.

Tổng vốn đầu tư của Dự án được duyệt tại Đề xuất vào khoảng 789 tỷ đồng. Chiều dài tuyến khoảng 8,03km, điểm đầu tuyến kết nối với QL.18 tại km57+450, điểm cuối tuyến giao với đường hành hương nối khu vực chùa Hồ Thiên với khu vực chùa Ngọa Vân.