Quảng Ninh đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án Khu đô thị Quang Trung

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 27/9 tới, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Khu đô thị Quang Trung, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Mức giá khởi điểm đưa ra là hơn 98,7 tỷ đồng.

Tổng diện tích quy hoạch của Dự án là 79.577,0 m2. Trong đó, đất nhà ở, nhà ở thương mại có quy mô 32.815,0 m2 và phần đất nhà ở xã hội khoảng 8.294 m2; đất cây xanh mặt nước 3.847 m2; đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật 34.621 m2.

Diện tích đấu giá quyền sử dụng đất là 32.815,0 m2. Đơn vị trúng đấu giá có trách nhiệm xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy hoạch chi tiết và thiết kế kiến trúc được phê duyệt, bàn giao cho UBND huyện Hải Hà quản lý theo quy định.

Giá khởi điểm đưa ra được tính bằng diện tích phần đất đấu giá quyền sử dụng nhân với đơn giá 3.010.000 đồng/m2. Giá khởi điểm chưa bao gồm phí, lệ phí trước bạ, các chi phí cho việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành. Người trúng đấu giá sẽ phải thanh toán các khoản phí này.

Chuyên đề