(BĐT) - Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản gửi Thường trực HĐND Tỉnh xin ý kiến về hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với 18 lô đất thuộc Khu dân cư Phú Lộc, thôn Lâm Hạ và 50 lô đất Khu dân cư Đồng Nà, thôn Lâm Thượng (xã Đức Phong), huyện Mộ Đức.

Theo báo cáo đề xuất của UBND tỉnh Quảng Ngãi, giá khởi điểm cho tất cả các lô đất trên là 248.250 nghìn đồng với diện tích 150 m2. Hệ số điều chỉnh giá đất mà UBND tỉnh Quảng Ngãi xin ý kiến HĐND tỉnh này là 3,31 lần.