Quảng Ngãi kiến nghị khung chính sách liên quan Dự án cao tốc Bắc - Nam

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Liên quan đến các nội dung về Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản kiến nghị, làm rõ một số vấn đề gửi Bộ Giao thông vận tải (GTVT).
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Trong đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 hiện chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chưa có quyết định tách công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) thành Tiểu dự án và giao về cho địa phương làm chủ đầu tư.

Không những vậy, Dự án cũng chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng, rừng; chưa xác định cụ thể thẩm quyền và cơ chế chỉ định thầu các gói thầu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, gói thầu thực hiện các công việc liên quan đến công tác đền bù, GPMB, tái định cư để triển khai thực hiện. Ngoài ra, theo tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị được giao chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án 2 (Bộ GTVT) cũng chưa bàn giao 100% cọc mốc GPMB cho địa phương.

Do đó, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND Quảng Ngãi cho biết, Tỉnh đề nghị cấp có thẩm quyền căn cứ thời điểm dự án được phê duyệt; thời điểm tách công tác bồi thường, GPMB giao về cho địa phương thực hiện và các thời điểm có liên quan khác để xác định tiến độ thực hiện phù hợp với quy định pháp luật về đất đai, đầu tư xây dựng.

Bên cạnh đó, theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, tổng kinh phí trong Khung chính sách liên quan đến GPMB, tái định cư đã phê duyệt đoạn qua Quảng Ngãi là 2.321 tỷ đồng là chưa phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

“Trên thực tế rà soát và làm việc giữa các cơ quan, đơn vị địa phương của Tỉnh với Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Ban Quản lý dự án 2, ước tính kinh phí bồi thường, GPMB và tái định cư đối với phạm vi đã bàn giao cọc GPMB chiếm khoảng 3.200 tỷ đồng”, tỉnh Quảng Ngãi cho biết và lý giải thêm: “Đó là chưa tính phần kinh phí để thực hiện bồi thường, GPMB, tái định cư cho 6,01 km còn lại chưa được Ban Quản lý dự án 2 bàn giao cọc mốc bồi thường, GPMB. Theo thông tin sơ bộ từ bình đồ tuyến do ban này cung cấp, ước lượng kinh phí GPMB đoạn 6,01 km còn lại là khoảng 1.000 tỷ đồng. Như vậy, tổng kinh phí GPMB, tái định cư đoạn cao tốc qua Quảng Ngãi ước khoảng 4.200 tỷ đồng”.

Trên cơ sở đó, Quảng Ngãi kiến nghị Bộ GTVT điều chỉnh giảm thời gian thực hiện các thủ tục trong việc lấy ý kiến chấp thuận của Bộ GTVT trước khi phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định; chỉ đạo Ban Quản lý dự án 2 tiếp thu đầy đủ ý kiến để chỉ đạo đơn vị tư vấn cập nhật, điều chỉnh nội dung Khung chính sách.

Chuyên đề