(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với 34 lô đất tại Khu tái định cư Liên Hiệp I (phần mở rộng) và 8 lô đất thuộc Dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư trục đường Bàu Giang - Cầu Mới.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, Dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư trục đường Bàu Giang - Cầu Mới do Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi làm chủ đầu tư và có trách nhiệm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất này. Trong 8 lô đất, 5 lô có diện tích là 200 m2/lô với giá khởi điểm là 4,759 tỷ đồng; 2 lô đất có diện tích là 100 m2/lô với giá khởi điểm là 3,68 tỷ đồng; 1 lô đất có diện tích 99,3 m2 với giá khởi điểm là 3,654 tỷ đồng.

Khu tái định cư Liên Hiệp I (phần mở rộng) phục vụ giải phóng mặt bằng công trình tuyến nhánh nối từ nút giao thông đường Mỹ Khê - Trà Khúc với Quốc lộ 24B thuộc Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (giai đoạn 1), phường Trương Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi. 34 lô đất thuộc khu tái định cư này có diện tích mỗi lô là 100 m2. Trong đó, 2 lô đất có giá khởi điểm là 3,045 tỷ đồng/lô (TDC7-1 và TDC8-20), còn lại 32 lô đất có giá khởi điểm là 2,9 tỷ đồng/lô. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi được giao làm chủ đầu tư, có trách nhiệm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất này.