(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Đấu thầu lại các mặt hàng thuốc không trúng thầu đã được phê duyệt theo Quyết định số 1304/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và các thuốc thuộc danh mục đấu thầu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Trung tâm mua sắm thuốc tập trung quốc gia không tiếp tục thực hiện để sử dụng năm 2021 cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Y tế làm bên mời thầu đấu thầu rộng rãi trong nước, xét theo từng mặt hàng trong tháng 2/2021 để lựa chọn nhà thầu cho các mặt hàng thuốc không trúng thầu.

Cụ thể, Sở Y tế Quảng Ngãi sẽ đấu thầu lại 5 nhóm gồm 269 mặt hàng với tổng giá gói thầu 115,909 tỷ đồng, phương thức lựa chọn nhà thầu là 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.