(BĐT) - Tỉnh Quảng Ngãi đã thống nhất chủ trương lập thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất trước ngày 20/10/2022 để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Chỉnh trang Khu đô thị Nam sông Trà Khúc, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi. Dự án có tổng diện tích 1,82 ha.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tỉnh Quảng Ngãi cũng thống nhất chủ trương lập thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất trước ngày 20/10/2022 để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Chỉnh trang đô thị Khu Bắc núi Thiên Bút, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi giao UBND Thành phố khẩn trương chuẩn bị quỹ đất sạch tại Khu đô thị Nam sông Trà Khúc và phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án theo đúng tiến độ đã được UBND Tỉnh chỉ đạo.