(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 100 tỷ đồng để tiếp tục xử lý khẩn cấp các đoạn bờ kè sông sạt lở đặc biệt nguy hiểm và nguy hiểm.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong số kinh phí đề xuất này, Quảng Ngãi dự kiến chi 30 tỷ đồng để tiếp tục đầu tư xây dựng 587 m kè còn lại để hoàn thiện Dự án Đầu tư Kè chống sạt lở bờ sông Liên đoạn qua thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ. Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, thời gian qua, Tỉnh đã bố trí được 30 tỷ đồng để xây dựng được 730 m kè, đoạn còn lại 587 m chưa bố trí được kinh phí để xử lý.

70 tỷ đồng sẽ chi cho việc đầu tư xây dựng 2.500 m kè chống sạt lở bờ Bắc sông Vệ đoạn qua xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa (thay thế cho danh mục kè chống sạt lở bờ sông Vệ, đoạn An Chỉ, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành đã được Tỉnh đầu tư xây dựng).