(BĐT) - Dự án Khu phố chợ Trung Phước, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam có sơ bộ tổng chi phí đầu tư 113 tỷ đồng (chưa tính chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư) đang được tìm kiếm nhà đầu tư.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là dự án đầu tư sử dụng đất với diện tích 9,85 ha, địa điểm thực hiện tại xã Quế Trung.

Mục tiêu đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đảm bảo kết nối hạ tầng khu vực theo quy hoạch chi tiết (1/500) được phê duyệt, đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; phát triển nhà ở theo quy hoạch ...

Theo yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thực hiện Dự án, nhà đầu tư được lựa chọn phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu là 36 tỷ đồng; cùng với đó có kinh nghiệm thực hiện 1 dự án tương tự…

Thời hạn để nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án là ngày 22/6/2022.