• Dự án sử dụng đất thiếu cạnh tranh, địa phương nói gì?

    05/02/2021 14:00

    (BĐT) - Trước thực tế phần lớn các dự án đầu tư có sử dụng đất thời gian qua mặc dù được mời thầu rộng rãi nhưng cuối cùng vẫn chỉ có 1 nhà đầu tư quan tâm, nhiều dự án trong số đó phải lựa chọn nhà đầu tư thông qua chỉ định thầu, một số địa phương đã chỉ ra nguyên nhân của thực trạng này.
  • Phú Thọ đấu thầu chọn nhà đầu tư nhiều dự án

    08/09/2020 14:00

    (BĐT) - UBND tỉnh Phú Thọ vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư hàng loạt dự án đầu tư sử dụng đất trên địa bàn Tỉnh. Điểm đáng chú ý, các dự án này đều đấu thầu rộng rãi trong nước, là cơ hội cho các nhà đầu tư có thể tham gia thực hiện, góp phần làm “thay da đổi thịt” các khu dân cư trên địa bàn Tỉnh.

chuyên đề

Kết nối đầu tư