Quảng Nam được vay vốn AFD cho dự án chống xói lở biển Hội An

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định phê duyệt việc cho vay lại vốn vay tài trợ của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đối với UBND tỉnh Quảng Nam để thực hiện Dự án Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Quyết định này dựa trên đề xuất của tỉnh Quảng Nam và ý kiến thẩm tra, kiến nghị của Bộ Tài chính. Qua đó, Chính phủ giao cho Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành đàm phán với AFD về thỏa thuận vay, thỏa thuận viện trợ cho Dự án. Đồng thời, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật về kết quả thẩm định cho vay lại vốn vay ADF của Dự án; tổng hợp báo cáo Thủ tướng về kết quả đàm phán thỏa thuận vay, thỏa thuận viện trợ cho dự án theo quy định hiện hành và các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Dự án Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam được phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2019 và điều chỉnh chủ trương đầu tư vào tháng 7/2023. Công trình có tổng mức đầu tư 42 triệu Euro (tương đương hơn 982 tỷ đồng), trong đó vốn vay AFD là 35 triệu Euro (tương đương hơn 807 tỷ đồng), vốn viện trợ không hoàn lại là 2 triệu Euro (tương đương hơn 46 tỷ đồng), vốn đối ứng là 5 triệu Euro (tương đương gần 128 tỷ đồng). Thời gian vay 20 năm, bao gồm 7 năm ân hạn.

Chuyên đề