Quảng Nam: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây mới, nâng cấp 76 trạm y tế tuyến xã

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu (LCNT) Dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm thiết bị cho 76 trạm y tế (TYT) tuyến xã, tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, 3 gói thầu được điều chỉnh kế hoạch LCNT, gồm: Gói thầu Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thiết bị y tế (lùi thời gian chỉ định thầu từ quý II/2023 sang quý II/2024); Gói thầu Giám sát lắp đặt thiết bị y tế (lùi thời gian chỉ định thầu từ quý III/2023 sang quý III/2024); Gói thầu Trang thiết bị y tế 23,309 tỷ đồng (lùi thời gian chỉ định thầu từ quý III/2023 sang quý III/2024).

4 gói thầu được bổ sung kế hoạch LCNT. Trong đó, 3 gói thầu sẽ được tổ chức LCNT trong quý II/2024, gồm: Gói thầu Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp và lắp đặt thiết bị xây lắp (28 TYT); Gói thầu Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị xây lắp (28 TYT); Gói thầu Bảo hiểm công trình (28 TYT). Riêng Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị xây lắp (28 TYT) có giá 55,119 tỷ đồng sẽ bắt đầu được tổ chức đấu thầu vào quý III/2024.

Dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm thiết bị cho 76 TYT tuyến xã, tỉnh Quảng Nam có tổng mức đầu tư là 196,991 tỷ đồng. Trước đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư) đã hoàn thành việc LCNT Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị xây lắp (15 TYT). Gói thầu thu hút 6 nhà thầu tham dự, trong đó, 2 nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật. Liên danh Công ty TNHH Huy Như - Công ty TNHH MTV Tuấn Hằng (Liên danh T&T) được xếp thứ nhất, nhưng thương thảo không thành công. Nhà thầu xếp thứ hai là Công ty CP Tư vấn đầu tư và Thương mại Thành An được lựa chọn trúng thầu 35,431 tỷ đồng.

Chuyên đề