(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vừa thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 49 thửa đất tại xã Đồng Trạch. Tổng giá khởi điểm là 22,89 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Các thửa đất trên có diện tích từ 167,5 m2 đến 360,1 m2 mỗi thửa, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn, thời hạn sử dụng lâu dài. Giá khởi điểm từ 408 - 877 triệu đồng/thửa.

UBND huyện Bố Trạch yêu cầu, tổ chức đấu giá tài sản phải có 5 hợp đồng đấu giá quyền sử dụng đất với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ ngày 1/1/2021 đến nay. Trong đó, 2 hợp đồng phải có tổng giá khởi điểm của các thửa đất từ 22 tỷ đồng/hợp đồng trở lên, tỷ lệ đấu giá thành đạt từ 70% trở lên...