(BĐT) -  Công ty CP PVI (HNX: PVI) vừa ra nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 22,5%.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là ngày 7/9. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 18/9/2020. Như vậy, với 223,52 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ chi 502,92 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Bên cạnh đó, Công ty cũng sử dụng danh sách cổ đông chốt trên để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 9/2020.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất 10.126 tỷ đồng, giảm 8%; lợi nhuận sau thuế 669 tỷ đồng, tương đương thức hiện năm 2019. Trong đó, công ty mẹ ước đạt doanh thu 1.066 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 661 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 22,5%.

Nửa đầu năm nay, Công ty ghi nhận doanh thu hợp nhất gần 5.083 tỷ đồng, giảm 13,8%; lợi nhuận sau thuế 453,36 tỷ đồng, giảm 3,93% so với cùng kỳ năm ngoái.