PVFCCo: Lợi nhuận khả quan, tăng mức chi trả cổ tức

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo, mã chứng khoán DPM) cho biết, năm 2019 và nửa đầu năm 2020 khá thành công, vượt qua nhiều thách thức, tiếp tục giữ vững vị thế là doanh nghiệp đầu ngành khi xét cả về các tiêu chí quy mô vốn chủ sở hữu, hiệu quả kinh doanh, tổng doanh thu và tổng lợi nhuận trước thuế.
Ảnh: PVFCCo
Ảnh: PVFCCo

Sau thời gian dừng máy bảo dưỡng cơ hội vào đầu năm 2019, Nhà máy Đạm Phú Mỹ nhanh chóng vận hành ổn định trở lại, sản lượng sản xuất phân bón và hóa chất đạt 865.610 tấn, trong đó, sản xuất urê đạt gần 708 ngàn tấn, vượt 6% kế hoạch năm.

Tổng sản lượng kinh doanh các mặt hàng phân bón, hóa chất đạt gần 1,1 triệu tấn, tạo ra 7.831 tỷ đồng doanh thu (hợp nhất) và 467 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (hợp nhất), đạt 228% so với kế hoạch năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Với kết quả khả quan trên, tại kỳ họp cổ đông năm 2020, PVFCCo đề xuất phương án chi cổ tức năm 2019 là 12%/mệnh giá bằng tiền mặt (tăng thêm 2% so với mức 10% đã được cổ đông thông qua trong kỳ họp thường niên 2019). Tháng 4/2020, PVFCCo đã tạm ứng cổ tức năm 2019 là 5%/ mệnh giá bằng tiền mặt, nếu phương án được thông qua, PVFCCo sẽ chi tiếp cổ tức 7%/ mệnh giá bằng tiền mặt.

Năm 2020, mặc dù liên tiếp gặp nhiều thách thức từ ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và khô hạn, xâm nhập mặn nghiêm trọng, nhưng với nhiều giải pháp kịp thời, quyết liệt, linh hoạt, PVFCCo vừa đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và tài sản, đồng thời hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch quý I/2020 và 5 tháng đầu năm 2020.

Đến 31/5/2020, sản lượng sản xuất đạt gần 457 ngàn tấn phân bón và hóa chất, trong đó, chủ lực là 357.600 tấn Đạm Phú Mỹ; tiêu thụ các mặt hàng hầu hết vượt từ 3 - 14% so với kế hoạch và vượt xa so với cùng kỳ năm 2019. Sản lượng kinh doanh tổng cộng đạt 500 ngàn tấn phân bón hóa chất và thuộc nhóm doanh nghiệp có kết quả ấn tượng nhất nửa đầu năm 2020.

Chuyên đề