PTSC hụt hơi với giá dầu

(BĐT) - Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC - mã chứng khoán PVS) là công ty con của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) với tỷ lệ sở hữu của PVN là 51,38%. 2016 tiếp tục là một năm khó khăn đối với PVN nói chung, PTSC nói riêng khi kết quả kinh doanh ít nhiều giảm sút.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Trong riêng quý IV/2016, PTSC lãi sau thuế 109 tỷ đồng, giảm sâu 46% so với cùng kỳ năm 2015. Kết quả năm 2016 lợi nhuận của Tổng công ty giảm 42,5%, chỉ còn 859 tỷ đồng.

Giải trình kết quả kinh doanh nói trên, PTSC cho biết, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh các dịch vụ kỹ thuật dầu khí như dịch vụ tàu kỹ thuật dầu khí, dịch vụ lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình dầu khí biển, dịch vụ khảo sát địa chất công trình… đều giảm so với năm 2015 do giá dầu thô tiếp tục duy trì ở mức thấp và thị trường dịch vụ kỹ thuật dầu khí giảm mạnh toàn diện. Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư liên doanh, liên kết trong lĩnh vực đóng mới và sửa chữa giàn khoan không có lãi, PTSC cho biết.

Được biết, kế hoạch kinh doanh năm 2016 của PTSC được đặt ra dựa trên giả định giá dầu 60 USD/thùng. Tuy nhiên, theo công bố đầu tháng 12 của PVN, giá dầu trung bình 11 tháng đầu năm 2016 chỉ ở mức 43,9 USD/thùng, con số sẽ không thay đổi nhiều cho cả năm 2016. Vì vậy, hoạt động kinh doanh của PTSC gặp nhiều khó khăn cũng là điều dễ hiểu.

ĐHĐCĐ thường niên 2016 của PTSC đề xuất kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2016 lần lượt đạt 22.000 tỷ đồng và 960 tỷ đồng. Kết quả Tổng công ty mới chỉ thực hiện 85% kế hoạch doanh thu và 89% kế hoạch lợi nhuận. Trong diễn biến giá dầu bất lợi và khác xa dự báo, kết quả đạt được của PTSC như vậy đã là tương đối khả quan.

Tuy nhiên, khách quan mà nói, PTSC được hưởng lợi nhờ việc hạch toán gần 310 tỷ đồng lợi nhuận khác, góp phần vào kết quả kinh doanh năm 2016. Được biết thu nhập khác của PTSC chủ yếu đến từ khoản hoàn nhập dự phòng các dự án, đạt 275 tỷ đồng năm 2016. Năm 2015, Tổng công ty hoàn toàn không có khoản mục bất thường này.

Với việc sụt giảm doanh thu và lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính, lương nhân viên quản lý của PTSC cũng sụt giảm đáng kể trong năm vừa qua. Từ mức 226 tỷ đồng năm 2015, đến năm 2016 con số chỉ còn 207 tỷ đồng.

Nguồn tiền của PTSC khá dồi dào, lãi tiền gửi và cho vay năm 2016 đạt 224 tỷ đồng, đóng góp tích cực cho kết quả kinh doanh của Tổng công ty.                

Chuyên đề