(BĐT) -  Công ty CP Phú Tài (mã chứng khoán: PTB) thay đổi thời gian chốt danh sách trả cổ tức.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến dùng toàn bộ 2.540.260 cổ phiếu quỹ để thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ chia thưởng là 5,51%. Ngày đăng ký cuối cùng là 10/6 thay vì kế hoạch trước là 28/5.

Bên cạnh đó, ngày 10/6 cũng là ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 20%. Với gần 46,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ trả tổng cộng 92,1 tiền cổ tức cho cổ đông. Thời gian thanh toán là 24/6.

Trước đó, doanh nghiệp công bố Báo cáo tài chính quý I/2021 với doanh thu đạt 1.403,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 102,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 15,6% và 60,2% so với cùng kỳ năm trước.