PLC chốt cổ tức 1.500 đồng cho cổ đông

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tổng công ty Hoá dầu Petrolimex - CTCP công bố chia cổ tức tiền mặt năm 2019 tỷ lệ 15%.
PLC chốt cổ tức 1.500 đồng cho cổ đông

Cụ thể, ngày đăng ký cuối cùng là 16/7/2020, ngày thanh toán là 24/7. Như vậy với gần 80,8 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, PLC sẽ chi khoảng 121 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Về kết quả kinh doanh năm 2019, PLC đạt 6.160 tỷ đồng doanh thu, giảm 4,3% so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế đạt 185 tỷ đồng, hoàn thành 89% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 145 tỷ đồng, thực hiện được 87% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Năm 2020, PLC đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần 5.016,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 109,5 tỷ đồng, lần lượt bằng 81,43% và 75,43% so với kết quả thực hiện năm 2019.

Chuyên đề