Phú Yên đấu giá đất dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Tín thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại TP. Tuy Hòa (Phú Yên) với tổng giá khởi điểm 163,385 tỷ đồng.

Cụ thể, tài sản bán đấu giá là quyền sử dụng đất ở đối với 48 lô đất thuộc khu A, B, C, D và F của Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Đông khu nhà ở cán bộ chiến sĩ Công an Tỉnh; 4 lô đất của Khu đất số 1 (LK14) thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ Dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2 phường Phú Thạnh và phường Phú Đông, TP. Tuy Hòa.

Mục đích sử dụng đất là đất ở tại đô thị. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Thời gian sử dụng đất lâu dài.

Trong đó, 4 lô đất thuộc Khu đất số 1 (LK14) có diện tích 99,45 - 212,2 m2/lô đất. Giá khởi điểm đấu giá là 1,531 - 3,649 tỷ đồng/lô.

48 lô đất thuộc khu A, B, C, D và F có diện tích từ 80 - 382,6 m2/lô; giá khởi điểm là 1,16 - 6,58 tỷ đồng/lô.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày 20/6 - 6/7/2022. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp. Thời gian tổ chức cuộc trả giá là ngày 9/7/2022.

Chuyên đề