(BĐT) - Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3 - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) vừa công bố kết quả chọn nhà thầu Gói thầu SXKD2022NVDT-02 Thi công nạo vét duy tu cảng biển và luồng nhận nước làm mát Trung tâm Điện lực (TTĐL) Duyên Hải thuộc Dự án Nạo vét duy tu TTĐL Duyên Hải năm 2022. Theo đó, Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân trúng thầu với giá 440.240.495.650 đồng, giá dự toán 470.843.632.397 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 300 ngày.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cả 2 nhà thầu tham dự đều vượt qua bước đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật. Kết quả mở hồ sơ đề xuất tài chính cho thấy, Nhà thầu Phú Xuân có giá dự thầu hơn 554.646.564.849 đồng, giảm giá còn hơn 528.233.871.284 đồng. Liên danh Công ty TNHH Cơ giới Mỹ Dung - Công ty TNHH MTV Long Hải - Công ty CP Thi công cơ giới và Dịch vụ có giá dự thầu hơn 585.655.064.753 đồng, giá sau giảm giá là hơn 557.766.728.336 đồng.

Sau đánh giá, Nhà thầu Phú Xuân được xếp hạng 1. Tuy nhiên, theo Tổ chuyên gia, giá dự thầu (sau khi giảm giá, tính ưu đãi) của cả 2 nhà thầu đều vượt giá gói thầu. Do đó, Tổ chuyên gia kiến nghị Bên mời thầu báo cáo EVNGENCO1 xử lý tình huống bằng cách cho phép nhà thầu xếp hạng thứ nhất vào đàm phán về giá nhưng phải đảm bảo giá sau đàm phán không vượt giá gói thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá thấp nhất. Sau đàm phán, thương thảo, EVNGENCO1 đã phê duyệt kết quả chọn nhà thầu.