(BĐT) - Theo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Phú Thọ, trong năm 2017, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức thẩm định 24 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 

Đến nay, các cơ quan có thẩm quyền tại Phú Thọ đã thẩm định và phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với tổng số tiền 168,4 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2017, Sở TN&MT đã phối hợp, tổ chức 62 cuộc kiểm tra về các nội dung như chấp hành quy định pháp luật về khoáng sản, nạo vét luồng đường thủy nội địa trên sông; cải tạo, san hạ cốt nền trên đất vườn, đất ở, đất lâm nghiệp có hoạt động khai thác khoáng sản. Qua kiểm tra đã phát hiện, xử phạt các hành vi vi phạm như: khai thác không đúng quy trình công nghệ; không báo cáo theo quy định về kết quả thăm dò khoáng sản; kiến nghị thu hồi, chấm dứt hiệu lực 6 giấy phép khai thác khoáng sản…