(BĐT) - UBND tỉnh Phú Thọ vừa phê duyệt dự toán, danh mục và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc tập trung bổ sung cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2021 - 2022. Tổng dự toán 186,281 tỷ đồng. Sở Y tế tỉnh Phú Thọ là chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, 2 gói thầu thuộc kế hoạch đang được mời thầu rộng rãi, gồm Gói thầu bổ sung số 01 Thuốc generic gồm tổng số 248 mặt hàng (185,35 tỷ đồng); Gói thầu bổ sung số 02 Vị thuốc cổ truyền gồm tổng số 5 chủng loại thuốc thuộc nhóm 2 (770 triệu đồng). 2 gói thầu dự kiến mở thầu ngày 2/06/2021