(BĐT) - UBND tỉnh Hải Dương vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng Khu Trung tâm văn hoá, thể thao và điểm dân cư Ha Xá, xã Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, nhà đầu tư Dự án là Liên danh Công ty CP Đầu tư và Thương mại Phú Thái - Công ty CP Đầu tư NNP.

Dự án có diện tích đất sử dụng là 82.172,3 m2 với tổng mức đầu tư do Nhà đầu tư đề xuất (chưa bao gồm tiền sử dụng đất phải nộp và chi phí lãi vay) là 116,313 tỷ đồng (trong đó chi phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật là 89,553 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 26,76 tỷ đồng). Về nguồn vốn đầu tư, vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư là 36,313 tỷ đồng, còn lại là vốn do Nhà đầu tư huy động.