(BĐT) - HĐQT Công ty CP Cao su Phước Hòa (mã chứng khoán: PHR) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh quý IV/2020 với doanh thu công ty mẹ dự kiến đạt 1.250,48 tỷ đồng, bằng 50,84% kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước và sau thuế trong quý IV/2020 ước đạt 450,85 tỷ đồng và 382,8 tỷ đồng, tương ứng bằng 39,27% và 41,72% kế hoạch năm.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2020, Công ty cho biết, tổng doanh thu công ty mẹ ghi nhận đạt mức 1.209,2 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ năm ngoái và mới hoàn thành 49,16% kế hoạch cả năm (2.459,68 tỷ đồng).

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm 2020 đạt 661,93 tỷ đồng, tăng 26,46% so với cùng kỳ và hoàn thành 60,73% mục tiêu năm (hơn 1.148 tỷ đồng).