(BĐT) - Sáng 19/12, tại Hà Nội, Phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Quốc hội khóa XIV đã chính thức khai mạc. Phiên họp dự kiến kéo dài đến ngày 22/12/2016, tập trung vào nhiều nội dung quan trọng.
Nghị định của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù cho Thủ đô Hà Nội sẽ được UBTVQH cho ý kiến. Ảnh: Tiên Giang

Nghị định của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù cho Thủ đô Hà Nội sẽ được UBTVQH cho ý kiến. Ảnh: Tiên Giang

Tại phiên họp này, UBTVQH sẽ xem xét, thông qua Pháp lệnh Án phí, lệ phí tòa án, Nghị quyết của UBTVQH ban hành Quy chế lập, thẩm tra, trình Quốc hội quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương, Chương trình hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của các cơ quan của Quốc hội năm 2017. UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến về việc đánh giá về kết quả Kỳ họp thứ hai và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ ba của Quốc hội khóa XIV. Đồng thời, cho ý kiến về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù cho Thủ đô Hà Nội; điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016, kéo dài thời gian thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng trụ sở cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và bố trí vốn đầu tư cho các dự án của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) giai đoạn 2017 - 2020.

Ngoài ra, UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến về 4 đề án của KTNN, bao gồm: Đề án về tổ chức biên chế của KTNN đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Đề án về vị trí việc làm của KTNN; Đề án về chế độ tiền lương, phụ cấp, trang phục và chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức của KTNN; Đề án về kịch bản tổng thể tổ chức Đại hội tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14.