(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu 5 gói thầu thuộc Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Cao Bồ - Mai Sơn thuộc Dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý I/2021 sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi 4 gói thầu gồm: Gói thầu số 02 Thi công xây dựng hệ thống an toàn giao thông (giá gói thầu 73,011 tỷ đồng); Gói thầu số 03 Thi công xây dựng hệ thống chiếu sáng (13,808 tỷ đồng); Gói thầu số 18 Tư vấn giám sát thi công xây dựng hệ thống an toàn giao thông, hệ thống chiếu sáng và hạng mục kè chống xói lở bờ sông Đáy tại khu vực xây dựng cầu Nam Bình (2,331 tỷ đồng); Gói thầu số 20 Thi công kè chống xói lở bờ sông Đáy tại khu vực xây dựng cầu Nam Bình (8,041 tỷ đồng). Gói thầu số 19 Bảo hiểm hệ thống an toàn giao thông, hệ thống chiếu sáng và hạng mục kè chống xói lở bờ sông Đáy tại khu vực xây dựng cầu Nam Bình sẽ được chỉ định thầu (giá gói thầu 0,418 tỷ đồng).