Phát triển năng lượng tái tạo: Cần giải quyết bài toán về vốn và công nghệ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Là một tập đoàn đa quốc gia của Hoa Kỳ, tại Việt Nam, GE không chỉ cung cấp các giải pháp về công nghệ, mà còn là một đơn vị tham gia đầu tư phát triển các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam.
Phát triển năng lượng tái tạo: Cần giải quyết bài toán về vốn và công nghệ
Ông Phạm Hồng Sơn, Tổng Giám đốc General Electric (GE) Việt Nam

Ông Phạm Hồng Sơn, Tổng Giám đốc General Electric (GE) Việt Nam

Việt Nam hiện đang triển khai những bước đầu của quá trình chuyển đổi từ năng lượng truyền thống sang năng lượng tái tạo xanh và sạch hơn. Theo EVN, nhu cầu vốn cho đầu tư nguồn, lưới điện tại dự thảo quy hoạch điện VIII là gần 14 tỷ USD một năm, trong đó 75% vốn cho nguồn điện, 25% vốn cho lưới điện. Sự gia tăng của các nguồn điện mới khiến hệ thống phải đối mặt với các thách thức về sự bền vững và ổn định, đòi hỏi sự phối hợp về cả chính sách, tài chính và công nghệ. Nếu có sự hỗ trợ của các tập đoàn về công nghệ và nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế sẽ thúc đẩy mục tiêu dịch chuyển năng lượng của Việt Nam.

Trước bối cảnh chúng ta đang dần phải nhập khẩu các nguồn nhiên liệu khác phục vụ cho việc phát điện, trong khi nguồn năng lượng tái tạo sẵn có, nếu chúng ta không khai thác sử dụng, đó là một sự lãng phí. Tuy nhiên, chính vì phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam còn mới, cho nên khung chính sách chưa được đầy đủ và đồng bộ. Hiện nay, rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm và đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam, bên cạnh các chính sách hỗ trợ nhà đầu tư, vẫn cần thêm sự ổn định, liên tục của các cơ chế, chính sách.

Chuyên đề