(BĐT) - Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam vừa phối hợp tổ chức Tọa đàm “Phát huy vai trò báo chí trong đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống”. 
Ảnh: Lao động thủ đô

Ảnh: Lao động thủ đô

Tọa đàm đã tập trung phân tích, đánh giá sâu sắc vai trò của báo chí trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Cũng tại Tọa đàm, các cơ quan ban, ngành và các cơ quan báo chí đã trao đổi kinh nghiệm các vấn đề cần quan tâm trong tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng; trong đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.