Trong Kết luận số 17/KL-TTr ngày 15/3/2022, Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ rõ những sai phạm tại 5 dự án công trình giao thông do Ban Quản lý dự án (QLDA) xây dựng giao thông Bắc Ninh làm chủ đầu tư.

Cụ thể, Dự án Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 279 đoạn Nội Doi - thị trấn Phố Mới (lý trình Km3+500 - Km8+400) huyện Quế Võ trong công tác lập, phê duyệt và thanh toán chi phí khảo sát xây dựng đã áp sai hệ số máy, nhân công trong dự toán khảo sát được phê duyệt, dẫn đến làm tăng dự toán chi phí khảo sát và thanh toán sai tăng số tiền hơn 13,8 triệu đồng.

Các sai phạm khác được nêu ra gồm: không có báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án theo quy định; tính thừa 193,91 m3 đá dăm đệm móng cống dọc đoạn Km6+300 - Km8+400, làm tăng dự toán số tiền 157.876.000 đồng; tính thừa 633,97 m3 đắp cát K98 tại vị trí vuốt nối đường giao, làm tăng dự toán số tiền hơn 31,7 triệu đồng.

Dự án Đầu tư xây dựng Đường tỉnh 278 đoạn từ Quốc lộ 18 đến đê sông Cầu, huyện Quế Võ tính sai tăng 684 m2 diện tích mặt đường bê tông nhựa do chưa trừ diện tích chiếm chỗ của tấm đan bê tông bó vỉa, làm tăng dự toán số tiền hơn 324,3 triệu đồng; tính sai tăng 508 cái gối cống dọc, 717,5 m2 ván khuôn cọc bê tông cốt thép và khối lượng mét dài cọc tre móng cống, dẫn đến làm tăng dự toán số tiền hơn 765,5 triệu đồng…

Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng và nâng cấp cầu Bồ Sơn, nút giao giữa Quốc lộ 38 với Quốc lộ 1A, TP. Bắc Ninh tính sai tăng 8,38 tấn thép đà giáo trụ tạm, làm tăng dự toán số tiền 28,69 triệu đồng; tính sai đơn giá khoan vào đất cọc khoan nhồi trong 30 m đầu do nhân thêm hệ số 1,2 cho toàn bộ 58 cọc đối với 30 m khoan đầu là không phù hợp với địa chất các lớp khoan, làm tăng dự toán số tiền hơn 52,9 triệu đồng; tính khối lượng đắp cát nền đường K95, K98 chưa trừ khối lượng tận dụng đất cấp III để đắp bao taluy nền đường, làm tăng dự toán số tiền hơn 264,8 triệu đồng…

Dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 284, đoạn từ Lãng Ngâm - thị trấn Thứa, huyện Gia Bình - Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1: đoạn từ Km2+700 đến Km10+350, cơ quan thẩm định không đánh giá sự phù hợp của phương pháp xác định tổng mức đầu tư xây dựng với đặc điểm, tính chất, yêu cầu kỹ thuật của Dự án; không phân tích nguyên nhân tăng, giảm và đánh giá việc bảo đảm hiệu quả đầu tư của Dự án theo giá trị tổng mức đầu tư xây dựng xác định sau thẩm định.

Dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 286, đoạn Đông Yên - thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (lý trình Km7+569,04 - Km12+230) - giai đoạn 1, nội dung thẩm định tổng mức đầu tư không đánh giá sự phù hợp của phương pháp xác định tổng mức đầu tư xây dựng với đặc điểm, tính chất, yêu cầu kỹ thuật, công nghệ của Dự án; không phân tích nguyên nhân tăng, giảm và đánh giá việc bảo đảm hiệu quả đầu tư của Dự án theo giá trị tổng mức đầu tư xây dựng xác định sau thẩm định.

Tại kết luận này, Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND Tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải và Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh phê duyệt giảm dự toán xây dựng công trình tại 5 dự án thanh tra với tổng số tiền hơn 4,07 tỷ đồng, thu hồi số tiền hơn 13,8 triệu đồng thanh toán sai tăng chi phí khảo sát xây dựng tại Dự án Đường tỉnh 279.

Đối với các dự án xây dựng dân dụng và hạ tầng kỹ thuật, đề nghị UBND Tỉnh chỉ đạo UBND TP. Bắc Ninh yêu cầu Ban Quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh phê duyệt giảm dự toán gói thầu xây dựng theo quy định số tiền 214,76 triệu đồng; giảm trừ giá trị hợp đồng số tiền 196,68 triệu đồng và giảm trừ khi thanh toán số tiền hơn 245 triệu đồng.

Cụ thể tại các dự án như sau: Dự án Trường học liên cấp tiểu học và trung học cơ sở phường Võ Cường; Dự án Mở rộng đường Lý Anh Tông và đường kết nối ngoài phạm vi nút giao thông Tây Nam thành phố Bắc Ninh; Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất nông thôn mới tại xã Kim Chân, thành phố Bắc Ninh…

Theo Tiền Phong