(BĐT) - Sáng ngày 26/5/2020, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng liên đoàn Lao động tổ chức Lễ phát động Chương trình Đánh giá, công bố doanh nghiệp (DN) bền vững tại Việt Nam năm 2020.
Theo TS. Vũ Tiến Lộc, năm 2020, đại dịch Covid-19 đã hé lộ những lỗ hổng trong hoạt động quản trị và vận hành kinh tế, qua đó cho thấy tầm quan trọng và tính cấp thiết của PTBV

Theo TS. Vũ Tiến Lộc, năm 2020, đại dịch Covid-19 đã hé lộ những lỗ hổng trong hoạt động quản trị và vận hành kinh tế, qua đó cho thấy tầm quan trọng và tính cấp thiết của PTBV

Chương trình năm nay tiếp tục sử dụng Bộ chỉ số DN bền vững (CSI) làm công cụ để đánh giá mức độ phát triển bền vững (PTBV) của các DN tham gia Chương trình.

Bộ chỉ số CSI 2020 có 127 chỉ số ở 4 lĩnh vực: Chỉ số Kết quả PTBV, Chỉ số Quản trị; Chỉ số Môi trường; và Chỉ số Lao động. CSI 2020 đã được cập nhật thêm nhiều điểm mới để phù hợp với những yêu cầu từ các Hiệp định thương mại tự do quan trọng (FTA) mà Việt Nam đã ký kết gần đây như CPTPP, EVFTA, cũng như các thay đổi quan trọng trong chính sách quản lý về lao động và môi trường có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của DN. Đặc biệt, các vấn đề liên quan đến 17 Mục tiêu PTBV và Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự PTBV đã được đơn giản hóa và lồng ghép vào Bộ chỉ số CSI 2020.

Trong 4 năm qua, Chương trình đã thu hút được hơn 1.500 DN tham gia, qua đó, hơn 300 DN được biểu dương là DN bền vững. Theo Báo cáo Đánh giá quá trình PTBV của DN tham dự Chương trình giai đoạn 2016 - 2018, do VBCSD-VCCI thực hiện năm 2019, các DN sau khi tham gia Chương trình có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, năng suất lao động được cải thiện đáng kể so với trước khi tham gia, cũng như vượt trội hơn những DN không tham gia Chương trình. Tiêu biểu như khi xét về mức trung bình năng suất lao động năm 2018, nhóm DN đã tham gia Chương trình đạt hơn 7,5 tỷ đồng/người, trong khi nhóm DN chưa tham gia Chương trình chỉ đạt 0,83 tỷ đồng/người.