(BĐT) - Ngày 19/7, Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (mã chứng khoán: PCE) sẽ chốt quyền trả cổ tức năm 2020. Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán vào ngày 26/7.

Với hơn 10 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 12 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Quý I/2021, doanh thu của Công ty đạt 489,9 tỷ đồng, tăng 39,4% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 8 tỷ đồng, tăng 219,55%.

Năm nay, Công ty lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu đạt 2.104 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 9,83 tỷ đồng.

Như vậy, 3 tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thành 23,3% kế hoạch doanh thu và 81,4% kế hoạch lợi nhuận.