(BĐT) - Nhiều năm qua lãnh đạo Công ty CP Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa) rất quan tâm, chăm lo công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng là cán bộ công nhân viên (CBCNV) các cấp trong Công ty. Trong tháng 8 và 9 vừa qua, PC Khánh Hòa đã tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2019 cho CBCNV là các đối tượng 3 và 4 với sự tham gia đông đảo của gần 200 học viên.
Trao chứng chỉ cho lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2019 - đối tượng 3 của PC Khánh Hòa

Trao chứng chỉ cho lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2019 - đối tượng 3 của PC Khánh Hòa

60 người tham gia đối tượng 3 là: Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban Kiểm soát, Trưởng, phó phòng, ban chức năng Công ty, Giám đốc, phó Giám đốc các Điện lực, Xí nghiệp và Trung tâm; 134 người tham gia đối tượng 4 gồm các chuyên viên, kỹ sư các phòng ban, đơn vị, xí nghiệp và điện lực.

Kết thúc khóa học, Lớp đối tượng 3 đạt 1 người xuất sắc, 7 người giỏi, 41 người đạt khá và 11 người đạt yêu cầu trong vòng 10 ngày kể từ ngày 13/8/2019; Lớp đối tượng 4  22 người đạt giỏi, 101 người đạt khá và 11 người đạt yêu cầu.

Lớp học được tổ chức nhằm bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nội dung cơ bản của pháp luật về quốc phòng, an ninh quốc gia, luật nghĩa vụ quân sự và pháp lệnh về dự bị động viên. Đây là những kiến thức cơ bản làm cơ sở cho các học viên vận dụng trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện theo phạm vi, chức năng nhiệm vụ được giao.