• PC Khánh Hòa tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ công nhân viên

    27/09/2019 13:23

    (BĐT) - Nhiều năm qua lãnh đạo Công ty CP Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa) rất quan tâm, chăm lo công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng là cán bộ công nhân viên (CBCNV) các cấp trong Công ty. Trong tháng 8 và 9 vừa qua, PC Khánh Hòa đã tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2019 cho CBCNV là các đối tượng 3 và 4 với sự tham gia đông đảo của gần 200 học viên.

chuyên đề

Kết nối đầu tư