(BĐT) - Sau nhiều giờ thảo luận tại Vienna (Áo), OPEC và các nhà sản xuất dầu mỏ ngoài OPEC, dẫn đầu là Nga, đã đồng ý kéo dài thời gian thực thi thỏa thuận cắt giảm sản lượng đến cuối năm 2018.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Động thái này đã được dự báo từ trước, tuy nhiên các nhà sản xuất dầu trước đó đã đưa ra điều kiện họ có thể rút bỏ thỏa thuận nếu cảm thấy thị trường quá nóng.

Thỏa thuận cắt giảm 1,8 triệu thùng dầu mỗi ngày đã được thông qua bởi 14 thành viên OPEC, Nga và chính nhà sản xuất toàn cầu khác. Thỏa thuận ban đầu sẽ kết thúc vào tháng 3/2018, đã được gia hạn đến cuối năm 2018.

Thay vì kéo dài thỏa thuận trong vòng 9 tháng, nhóm họp cho biết thỏa thuận mới sẽ kéo dài từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2018. Bên cạnh đó, các nhà sản xuất sẽ xem xét lại thỏa thuận tại cuộc họp OPEC tiếp theo vào tháng 6/2018 để đánh giá tác động của nó đến giá dầu và dự trữ dầu toàn cầu.

Thỏa thuận không bao gồm các nhà sản xuất dầu đá phiến từ Mỹ. Trước đó đã có những lo ngại về việc giá dầu tăng, chủ yếu nhờ cắt giảm sản lượng dầu đã tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà sản xuất dầu Mỹ.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Năng lượng Nigeria đã nhấn mạnh sự đoàn kết giữa OPEC và các nước sản xuất ngoài OPEC trong việc đồng ý cắt giảm sản lượng, bất chấp nguy cơ trở lại mạnh mẽ từ các nhà sản xuất dầu mỏ Mỹ.