Tối qua 12/10, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XXII gồm 15 người.
Ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXI tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XXII.

Các ông Lê Văn Dũng, Lê Trí Thanh được bầu chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XXII nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam gồm 11 người. Ông Phan Thái Bình được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XXII.

Ông Phan Việt Cường sinh ngày 10/8/1963, quê quán xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật. Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân. Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam.

Từ tháng 3/1987: Chuyên viên, Phó Chánh Văn phòng, quyền Chánh Văn phòng UBND huyện Đại Lộc; Phó phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đại Lộc.

Từ tháng 12/1995: Phó Chánh Thanh tra huyện Đại Lộc; Trưởng phòng Thanh tra Kinh tế - Xã hội, thuộc Thanh tra tỉnh Quảng Nam; Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam.

Từ tháng 8/2004: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kiêm Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Tây Giang. Từ tháng 10/2005: Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam.

Từ tháng 12/2005: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa 19, nhiệm kỳ 2005 - 2010, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đến tháng 5/2006, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam.

Tháng 10/2010: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa 20, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam.

Từ tháng 7/2013: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa 20, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam.

Tháng 7/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 20, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Tháng 9/2015, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa 20, nhiệm kỳ 2010-2015.

Từ tháng 10/2015: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tháng 7/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXI, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Quảng Nam.

Tháng 1/2019: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXI; tháng 7/2019, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Quảng Nam.

Ngày 12/10/2020, tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Dân trí