Nửa năm, Bảo hiểm Xã hội xử phạt vi phạm hành chính 11 tỷ đồng

(BĐT) - Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, nửa đầu năm 2019, toàn Ngành đã ban hành 276 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phải thu là 11 tỷ đồng, trong đó đã thu 6,6 tỷ đồng.

Cụ thể, BHXH các tỉnh, thành phố đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tình hình đóng BHXH tại 9.529 đơn vị. Trong đó, thanh tra chuyên ngành tại 3.756 đơn vị; kiểm tra tại 4.094 đơn vị; thanh tra kiểm tra liên ngành tại 1.679 đơn vị.

Qua thanh tra, kiểm tra, toàn Ngành phát hiện có 11.168 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng là 42,25 tỷ đồng; 11.881 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 11,89 tỷ đồng. Tổng số tiền các đơn vị được thanh tra, kiểm tra nợ trước khi có Quyết định là 1.307 tỷ đồng. Số tiền các đơn vị đã nộp là 835 tỷ đồng (nộp trong thời gian đang thực hiện thanh tra là 368 tỷ đồng).

Kết quả kiểm tra công tác cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT cho thấy, có 994 sổ ghi sai nội dung; 1.949 sổ BHXH chưa trả cho người lao động; 1.554 lao động có trên 1 sổ BHXH; 35 trường hợp có từ 2 thẻ BHYT trở lên; 764 lao động chưa được cấp sổ BHXH; 69 lao động chưa được cấp thẻ BHYT.

Đối với công tác chi chế độ BHXH, các đoàn kiểm tra đã yêu cầu thu hồi về quỹ BHXH 2,85 tỷ đồng do người lao động tại đơn vị hưởng chế độ BHXH không đúng quy định; 1,1 tỷ đồng số tiền hưởng BHTN không đúng quy định.

Sau khi kiểm tra công tác quản lý, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, toàn Ngành đã yêu cầu thu hồi về quỹ BHYT 25,8 tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh BHYT không đúng quy định và yêu cầu BHXH một số tỉnh tiếp tục rà soát xử lý với các sai phạm tương tự do đoàn thanh tra, kiểm tra đã chỉ ra với số tiền là 14,9 tỷ đồng.

Chuyên đề